W medycynie sportowej częstym problemem są urazy tkanek miękkich. Czas regeneracji kontuzji jest stosunkowo długi co uniemożliwia dalszy trening sportowca. Terapia hiperbaryczna pozwala skrócić czas powrotu do pełnej sprawności poprzez stymulację procesów metabolicznych i regeneracyjnych zachodzących w tkance kostnej, chrząstce oraz w mięśniach. Tlen pod ciśnieniem zwiększa zdolność czerwonych krwinek i osocza do transportu cząsteczek tlenu do uszkodzonych komórek umożliwiając produkcję kolagenu, zmniejszając stan zapalny. Skraca to czas leczenia urazów, gojenia się ran i powrotu do zdrowia sportowca.

Terapia HBOT zyskuje coraz większe uznanie wśród lekarzy z zakresu medycyny sportowej. Po terapii w komorze hiperbarycznej dotleniają się nie tylko mięśnie ale również mózg, co powoduje lepszą ich pracę. Wielu światowej sławy sportowców korzysta z dobrodziejstwa terapii hiperbarycznej. 

 

Niektórzy trenerzy stosują terapie HBOT jako zamiennik treningu wysokościowego. Hiperbaria nazywana jest "legalnym dopingiem". Stosowanie środków dopingowych w sporcie jest procesem nielegalnym i krzywdzącym dla zdrowia sportowca. Komora hiperbaryczna jest zdrową alternatywą poprawy wydolności organizmu średnio o 10%. 

 

W 2006 roku Światowa Agencja Antydopingowa w komisji etyki orzekła, że komory hiperbaryczne zwiększają wydolność organizmu, jednocześnie komitet wykonawczy powstrzymał się od dodawania ich do listy zakazanych substancji i metod.

 

Terapia tlenowa poprawia ogólny stan zdrowia zawodnika, jego odporność na urazy, mikro-urazy  i szybką regenerację po ciężkim, obciążającym  treningu. 

Mikro-urazy są naturalnym procesem w budowaniu siły sportowca. Ważnym procesem jest tutaj szybka ich regeneracja, bez niej zdolność wyczynowego uprawiania sportu jest znacząco ograniczona.

 

Terapia hiperbaryczna jest doceniana wśród coraz szerszej rzeszy sportowców i ich lekarzy. 

 • zwiększenie tlenu w tkankach
 • zwiększenie wydolności organizmu
 • zwiększenie poziomu ATP tzw paliwa mięśniowego
 • zmniejszenie stopnia odwodnienia organizmu
 • szybsza regeneracja po wysiłku fizycznym
 • poprawa metabolizmu
 • stymulacja układu odpornościowego
 • zmniejszenie częstotliwości kontuzji i szybsze ich leczenie
 • redukcja obrzęku
 • zmniejszenie stanu zapalnego
 • zmniejszenie lub całkowity brak zakwaszenia mięśni
 • wzrost komórek macierzystych
 • zahamowanie rozwoju bakterii tlenowych i beztlenowych 


powrót