Jednym z najczęstszych wskazań do zastosowania terapii hiperbarycznej jest nagła głuchota. 80% przypadków kierowanych na zabiegi jest całkowicie uleczalnych lub znacząco zmniejsza natężenie subiektywnych dolegliwości dzięki HBOT.

 

"Nagła głuchota to częściowa lub całkowita niezdolność odbierania bodźców akustycznych, która może powstać na skutek urazów , zakażenia, uszkodzeń o podłożu wirusowym, zaburzeń na tle naczyniowym i autoimmunologicznym"

 

Komórki czuciowe ucha wewnętrznego nie maja bezpośredniego zaopatrzenia w tlen drogą naczyniową, stąd terapia hiperbaryczna jest idealną i obecnie jedyna metodą zwiększającą ciśnienie parcjalne tlenu. Specjaliści podkreślają, iż szybkie rozpoczęcie leczenia terapią hiperbaryczną istotnie poprawia rokowanie pacjenta na powrót do sprawności słuchowej. Już seria 10 zabiegów we wczesnym stadium choroby może spowodować ustąpienie dolegliwości. Jednak dość często należy wykonać 3 takie serie. 

 

German Society for ENT-Diseases , Head and Neck Surgery kwalifikuje do leczenia hiperbarią następujące choroby narządu słuchu:

  • szumy uszne wywołane urazem akustycznym, urazem czaszki, nagłą utrata słuchu, chorobą Meniere'a
  • głuchota związana z nagłą utratą słuchu, chorobą Meniere'a, powikłaniami pooperacyjnymi, uszkodzeniem ślimaka, uszną postacią półpaśca, urazem ciśnieniowym, uszkodzeniem toksycznym i akustycznym
  • utrata słuchu spowodowana chorobą Meniere'a, uszkodzniem toksycznym i akustycznym, urazem czaszki, infekcją
  • zawroty głowy związane z ostrą utratą czynności obwodowej części błędnika, podrażnieniem i uszkodzeniem ślimaka, chorobą Meniere'a, nagłą utratą słuchu


powrót