Przyczyny autyzmu są do dziś zagadką zaprzątającą głowy wielu naukowcom na świecie. Wiadomo, że winne chorobie są defekty neurologiczne o nieznanej etiologii. Zachodni naukowcy w swoich badaniach nad układem nerwowym i przywracaniem jego poprawnego funkcjonowania przedstawiają wnioski, że odpowiedni poziom dotlenienia komórek może stanowić znacząca poprawę w walce ze spektrum autyzmu. Terapia hiperbaryczna jest metodą, którą amerykańscy medycy stosują wśród swoich małych pacjentów, dając im szansę na lepsze życie. Zauważono poprawę stanu dzieci z autyzmem, polepszenie kontaktu wzrokowego, usprawnienie funkcjonowania społecznego i rozumienie języka. Obecnie terapia hiperbaryczna jest uznawana jako najcenniejsza metoda poprawy funkcjonowania w życiu społecznym osób dotkniętych tą chorobą.

W Polsce metoda ta jest coraz lepiej znana i doceniana. Niestety dostęp do niej jest mocno ograniczony. W województwie zachodniopomorskim nie istnieje żaden ośrodek stosujący metodę HBOT. Dlatego firma Tlenomed, korzystając z wiedzy, doświadczenia i wyników terapeutycznych zachodnich lekarzy, postanowiła dać szansę dzieciom w naszym województwie otwierając im drzwi do terapii a tym samym do lepszego życia.

 

Aż 80% rodziców, których dzieci zostały dotknięte autyzmem zauważyło pozytywne zmiany u swoich pociech i potwierdza pozytywny wpływ terapii HBOT.

 

 • poprawa umiejętności komunikowania się (zwiększenie zasobu słownictwa, budowanie dłuższych zdań, częstsze zadawanie pytań)
 • poprawa interakcji z otoczeniem
 • poprawa jakości snu
 • polepszenie kontaktu wzrokowego (utrzymywanie kontaktu wzrokowego, rozumienie mimiki twarzy)
 • rozwój naśladownictwa
 • poprawa koncentracji i zdolności poznawczych
 • polepszenie funkcjonowania jelit i trawienia
 • obniżenie poziomu stresu, lękliwości, frustracji
 • polepszenie rozumienia związków przyczynowo-skutkowych (rozumienie nowych pojęć, świadomość konsekwencji)
 • wzrost aktywności i zaangażowania
 • poprawa apetytu

 

 

 

 • dotlenienie mózgu i poprawa jego ukrwienia
 • wzrost aktywności enzymów przeciwutleniających
 • zwiększenie ilości komórek macierzystych
 • ograniczenie ilości bakterii, wirusów i drożdżaków
 • poprawa zdolności regeneracji tkanek
 • zmniejszenie stanów zapalnych i pozapalnych substancji biochemicznych
 • redukcja stresu oksydacyjnego
 • pobudzenie produkcji i wykorzystania serotoniny (terapia działa jak leki antydepresyjne)
 • zwiększona produkcja mitochondriów
 • usprawnianie procesów eliminacji toksyn


powrót