Jednym z najczęstszych obszarów badań i zastosowań terapii HBOT, są choroby takie jak ADHD, autyzm czy zespół Aspergera. Wyniki tych badań są zaskakujące i stanowią światełko w tunelu w rozumieniu tych chorób. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej jakim jest ADHD stał się swoistą plagą w dzisiejszych czasach. Coraz więcej diagnozuje się dzieci z ta przypadłością. Bliżej nie rozpoznana etiologia skłoniła naukowców do rozpoczęcia badań na temat tego tajemniczego zjawiska. Zaczęto jako terapię stosować zabiegi w komorze hiperbarycznej co zaowocowało wieloma publikacjami z pozytywną rekomendacją stosowania terapii wśród pacjentów z zaburzeniami psychoruchowymi i neurologicznymi.

Tlen pod ciśnieniem jest w stanie dotrzeć do najbardziej oddalonych uśpionych komórek układu nerwowego i mózgu powodując ich obudzenie i poprawę funkcjonowania. 

  • obniżenie poziomu stresu
  • wyciszenie
  • przywrócenie poprawnego funkcjonowania komórek
  • zmniejsza objawy ADHD
  • polepszenie zdolność koncentracji
  • wzrost jakości snu
  • poprawa interakcji z otoczeniem
  • wzrost aktywności i zaangażowania
  • pobudzenie uśpionych komórek


powrót